دوره 4، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

رویکرد انتقادی کیفر شناختی نسبت به مجازات جایگزین زندان در قانون مجازات اسلامی 1392

راشین ضیا

1-10 [purchase_link id=”4747″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرائم محیط زیستی

 مصطفی فروتن، امیرحسن شفیعی

11-23 [purchase_link id=”4750″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی وجودی اخاذی در حقوق کیفری ایران: ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری خاص

 مصطفی فروتن، محمد محمدی

24-32 [purchase_link id=”4753″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی حقوقی عده طلاق در فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و حقوق اروپا

 سهراب زروکی، مریم جعفری آخا

33-49 [purchase_link id=”4755″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

مقایسه تطبیقی توسعه در غرب و قانون اساسی ایران

 غفار زارعی، حسن نرمانی، غلامعباس فدایی دولت

50-60 [purchase_link id=”4758″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

نگاهی به دفاع از حقوق بیمار در برابر اشتباهات دندانپزشکان

 زهرا مردانی، فاطمه مردانی

61-72 [purchase_link id=”4760″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

ارزیابی رویکرد قانونگذار ایران به مقوله کیفر زدایی در قانون سال 1392

 سیروس پارسا، مجید رحمانی

73-91 [purchase_link id=”4763″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

ماهواره و مباحث و مشکلات قانونی مربوط به آن

مهدی کلان­فرنیانی

92-109 [purchase_link id=”4765″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

روش های مبارزه با قاچاق سلاح و مواد هسته ای با توجه به قوانین ایران و اسناد بین المللی

 رحمان هدایتی چنانی

110-123 [purchase_link id=”4767″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم مالی رایانه ای

 علیرضا سایبانی، اصغر کریمی

124-142 [purchase_link id=”4769″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

واکاوی مصالح فردی و اجتماعی موجود در قصاص

 محمود مهدی زاده

143-155 [purchase_link id=”4772″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

تحولات جایگاه مفهوم بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

 سیروس پارسا، مجید رحمانی

156-173 [purchase_link id=”4774″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی عوامل موثر بر گسترش قاچاق مشروبات الکلی

 مرضیه پورکبگانی

174-186 [purchase_link id=”4776″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی بدون در نظر گرفتن رابطه سببیت

 سیده کاسان کاظمی

187-192 [purchase_link id=”4778″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

ارزیابی مسئولیت های بین المللی ناشی از خسارات وارده بر محیط زیست

 مریم رحمانی زاد، سید محسن شیخ الاسلامی

193-210 [purchase_link id=”4780″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

مبانی فقهی و حقوقی مالكيت فكري یا معنوی

علی رحیمی، حسین شبیری

211-220 [purchase_link id=”6199″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

اعمال حق حبس در تعهدات و اسناد حقوق بینالملل

سید محمد حسینی، ملیکا شاهوردی

221-232 [purchase_link id=”6201″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

خیار حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

سید محمد حسینی، زهرا سخن خوش

233-241 [purchase_link id=”6203″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

استفاضه در نظام ادله اثبات دعوا

مژگان طراحی، مهدی موذن

242-263 [purchase_link id=”6205″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

بررسی تعهدات و حقوق مالک کشتی در قراردادهای حمل و نقل دریایی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

264-275 [purchase_link id=”6207″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]