دوره 4، شماره 2، تابستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

دستور تخلیه موضوع ماده 2و 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 و الغاء آن

رضا نجفلو

1-6 [purchase_link id=”6708″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی ابعاد فقهی حقوقی بازداشت موقت با نگاهی به اسناد بین‌الملل

محسن جعفری، فاطمه اسدی

7-15 [purchase_link id=”6710″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

انتقال عین مستاجره و آثار آن در حقوق ایران و فقه

سید رضا رحمتی، علی محمودی، اکرم توکلی، مریم جعفری آخا

16-31 [purchase_link id=”6713″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

کرامت انسانی از منظر قرآن کریم

سمنبر میرزایی

32-46 [purchase_link id=”6715″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی تخفیف و تبدیل مجازات در حقوق ایران

هادی دائمی

47-56 [purchase_link id=”6717″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی ابعاد حقوقی جنگ سایبری با نگاهی به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

 محسن جعفری، فاطمه اسدی

57-63 [purchase_link id=”6719″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی راهکار مبارزه با فساد اداری از دیدگاه اسلام

علی محمودی، سید رضا رحمتی، کوثر نصیری، مریم جعفری آخا

64-79 [purchase_link id=”6721″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده در نظام حقوقی ایران

سلیمه رفائی

80-90 [purchase_link id=”6723″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

تحلیل و واکاوی قلمرو و آثار معاملات غرری در فقه اسلامی و حقوق ایران

عبدالحمید محسنی راد

91-98 [purchase_link id=”6725″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

جایگاه حسن نیت در حقوق خصوصی ایران

محمدابراهیم افشاری توانا، هاله فرکیش

99-110 [purchase_link id=”6727″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی قلمرو مسئولیت نوجوان در حقوق کیفری ایران

بابک ارشدی

111-122 [purchase_link id=”6729″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بارور کردن ابرها از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

فروغ عباسیان شیرازی، محسن ظریفکار فرد

123-129 [purchase_link id=”6731″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی از خصوصی و تأثیر آن بر مقررات جزائی

سیاوش حیدری کوچی، عباس بابایی خانه سر

130-140 [purchase_link id=”6733″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

مطالعه تطبیقی معاملات غرری در قوانین ایران، فقه اسلامی و کنوانسیون‌های تجاری بین‌المللی

عبدالحمید محسنی راد

141-152 [purchase_link id=”6735″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بررسی مسئولیت مدنی بانک­ها در قبال جبران خسارت ناشی از تخلف در قراردادهای فاینانس بانکی

عبدالرضا حسینلو، علی پور قصاب امیری

153-161 [purchase_link id=”6737″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت‌های خانگی

الناز عسکری

162-172 [purchase_link id=”6739″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

مقایسه مدینه فاضله در اندیشه سیاسی افلاطون و فارابی

اصغر رستمی، حسن ملائکه

173-192 [purchase_link id=”6741″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

فسخ قراردادهای پیمانکاری بر اساس شرایط عمومی پیمان

هوشنگ خوشکام، روح اله افضلی گروه

193-203 [purchase_link id=”6743″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

مسئولیت مدنی مجانین و افراد مشابه (بیماران روحی و روانی، مغز و اعصاب، اسکیزوفرنی و سندروم داون) از منظر فقه و حقوق ایران

سیده مرضیه افضلی، سعید مولوی وردنجانی

204-217 [purchase_link id=”6745″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

بررسی تعهدات فرستنده بار در قراردادهای حمل و نقل دریایی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

218-227 [purchase_link id=”6747″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

تبیین ماهیت حقوقی اختیار معامله

فرهاد هاشمی

228-234 [purchase_link id=”6749″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]