دوره 4، شماره 3، پاییز 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی آرای داوری در رویه قضایی ایران و محاکم بین‌المللی

اسمعیل گرزین، حمید رضا اسماعیلی

1-10 [purchase_link id=”6079″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

راهکارهای جلوگیری و یا کاهش آثار رسیدگی موازی بین دادگاه و داوری

مجتبی اصغریان، مینا علی بخشی 

11-19 [purchase_link id=”6081″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تحلیل پوپولیسم راست‌گرای اروپایی بر اساس نظریه بحران اسپریگنز

سید علیرضا صبوری، عباس صالحی نجف‌آبادی

20-33 [purchase_link id=”6083″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی اهمیت حقوق دریایی در ایران

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

34-43 [purchase_link id=”6085″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

نقش پروتکل شماره 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در توسعه نظام اروپایی حقوق بشر

هیبت اله نژندی منش، علیرضا غلامیان آرانی

44-57 [purchase_link id=”6087″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی جرائم خاص در انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب

سید علیرضا خادمی

58-69 [purchase_link id=”6089″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

مبانی و آثار تعلیق در عقد

ایوب زارع، محمد زارع، مهدی مفتاحی

70-80 [purchase_link id=”6091″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

آثار تعهد بایع در تحویل کالا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین‌المللی

علی‌اکبر جعفري تبار، محسن ایران‌منش

81-98 [purchase_link id=”6093″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

ماهیت حقوقی بارنامه با توجه به کنوانسیون روتردام 2009

آزاده احراری

99-114 [purchase_link id=”6095″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

حکومت از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله بروجردی (ره)

خسرو نیکنام، سید حسن ملائکه

115-133 [purchase_link id=”6097″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

ارزیابی و تحلیل اصول حاکم بر شاخص‌های نظارت قضایی در حقوق شهروندی

فیض اله صالحی، سیروس پارسا

134-142 [purchase_link id=”6099″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

تحلیل و ارزیابی قطعنامه‌های شوراي امنيت در راستای فرایندهای توسعه حقوق بین‌الملل و با تأکید بر صلح و امنيت جهاني

یعقوب فرامرزی، مسلم مرتضی پور، سید عبدالحمید طاهری، سروش فخرایی

143-158 [purchase_link id=”6101″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

مقایسه قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 با مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

افشین صفرپور

159-174 [purchase_link id=”6103″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بررسی نقش ثبت نوین در بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی و آسیب­شناسی نحوه ثبت

عبداله قيصر

175-192 [purchase_link id=”6105″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بررسی نقش و تأثیر قانون و قانون‌گذاری در اطاله دادرسی

مهدی سجادی منفرد

193-201 [purchase_link id=”6698″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی قانون و اطاله دادرسی با مروری بر راهکارهای رفع اطاله دادرسی

مهدی سجادی منفرد

202-211 [purchase_link id=”6705″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

تأثیر شعارهای انتخاباتی بر مشاركت سیاسی

زهره روغنیان

212-232 [purchase_link id=”6705″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]