دوره 4، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تطبیقی انتفای ابوت در ثبوت قصاص از دیدگاه فقهای امامیه و عامه

محمد شفیق اسکی، محبوبه گودرزوند چگینی

1-10 [purchase_link id=”7110″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مقايسه تطبيقي اقرار و بينه در حقوق جزا و فقه امامیه و عامه

محمد شفیق اسکی، احسان یاسمی

11-19 [purchase_link id=”7112″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی جرائم دارویی در حقوق جزای ایران

علی جعفر زاده

20-26 [purchase_link id=”7115″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

 موارد اختلافی عدم جریان اقاله در عقود معین

 حمید آریان پور، محمد رضا دالوندی

27-39 [purchase_link id=”7117″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

نقش وفای به عهد در سقوط تعهد

محمد رضا دالوندی، حمید آریان پور

40-52 [purchase_link id=”7119″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی نظریات مخالفان مسئولیت ناشی از ریسک پیشرفت با مروری بر قواعد حاکم بر اثبات دعوا در پذیرش آن

سیده فاطمه موسوی عمله

53-61 [purchase_link id=”7121″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

انسیترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد

کامبیز فرقاندوست حقیقی، سید حسن امیری هفشجانی

62-77 [purchase_link id=”7123″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی امر به معروف و نهي از منكر از منظر فقه اهل سنت

منیره رشید نسب

78-100 [purchase_link id=”7125″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

 بررسی مطالعه ریسک پیشرفت و جایگاه آن در حقوق ایران

سیده فاطمه موسوی عمله

101-108 [purchase_link id=”7127″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

نقش آزمایش DNA در اثبات تعیین نسب و رابطه آن با آماره فراش

محمود شربتیان، مریم سعادت دورابی

109-123 [purchase_link id=”7129″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه شریعتی

آسیه گرزین مطاعی، سعید اسلامی

124-133 [purchase_link id=”7131″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی قاعده عدالت و انصاف در دعاوی مالکیت و ارتباط آن با نهاد سازش در آیین دادرسی مدنی

مریم قاسمی

134-145 [purchase_link id=”7133″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی سلسله مراتب ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

سکینه اسدزاده

146-158 [purchase_link id=”7135″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی (با تأکید بر حوزه آموزشی)

الهه دهقان فینی

159-173 [purchase_link id=”7137″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات ژنتیکی افراد در حقوق ایران

عاصم محمدی، داود نگین تاجی

174-195 [purchase_link id=”7139″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

پژوهش فقهی و حقوقی پیرامون رشد و مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

معصومه زیدوند

196-209 [purchase_link id=”7141″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

استقلال مقامات قضایی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران

الهه دهقان فینی

210-219 [purchase_link id=”7143″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات ژنتیکی افراد در حقوق آمریکا

عاصم محمدی، داود نگین تاجی

220-232 [purchase_link id=”7145″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

بررسی حق دادخواهی در قانون اساسی ایران و اسناد بین‌المللی

بهروز زارع، نبی خدا کرمی

233-243 [purchase_link id=”7147″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

لزوم تقویت صنایع موشکی ایران و تأثیر آن بر مناسبات امنیتی منطقه‌ی خلیج‌فارس

محمد هادی، امین خوش­ بیان سروستانی

244-257 [purchase_link id=”7149″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

تروریسم هسته‌ای و راهکارهای مقابله با آن از منظر حقوق بین‌الملل

حامد صالح‌آبادی، علی پور قصاب امیری

258-273 [purchase_link id=”7151″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
22

بررسی مسئله‌ی اقرار در قتل از منزله فقه امامیه و اهل سنت

محمد شفیق اسکی، عارفه حسنی سابقی

274-284 [purchase_link id=”7153″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
23

مفهوم‌شناسی زهد از منظر امام خمينی و ملا احمد نراقی

حميده رنجر

285-291 [purchase_link id=”7153″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]