دوره 5، شماره 1، بهار 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

اعتبار استقرار حيات حیوان در ذبح شرعی از منظر فقه شیعه

اکبر ساجدی، جواد نعمتی، میر محسن عرفانی راد، یوسف خیری

1-9 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 در باب تسبیب در جرم

مجید احمدزاده

10-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر شخصیت مجنی‌علیه بر تعیین میزان مجازات در قانون کیفری ایران

مرضیه علی اکبری

16-23 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تطبیقی در فقه سیاسی اهل سنت و امامیه

سمیه سجادی نجف آبادی، زهرا سادات سیدصالحی

24-38 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تأثیر قراردادهای خصوصی بر مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده‌ای در حقوق ایران و انگلستان

نسرین شجاعی

39-53 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

مروری بر وظایف مدیران دفاتر دادگاه

مرضیه علی اکبری

54-59 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تعهدات اصلی وکیل در برابر طرف عقد

ابراهیم پادروند

60-73 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

دامنه شمول انتشار حکم محکومیت

مهدي روشن پور

74-92 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

ضوابط تحقق شروع به جرم در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب 139

جعفر یگانه مغانلو

93-102 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

تحلیل روابط سیاسی تاجیکستان

عليرضا جعفري کيا

103-121 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

مدیریت حقوقی ریسک‌های سیاسی تأمین مالی پروژه

ندا خوان زاده، محسن صادقی

122-135 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی شرط کاهش مسئولیت متصدی حمل و نقل با تأکید بر مرور زمان در حقوق ایران و کنوانسیون C. M. R

نسرین شجاعی

136-148 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی ماهیت بارنامه‌های الکترونیکی دریایی در حقوق ایران

 محمد محمدی

149-165 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

تعلیق قرارداد پیمان و آثار آن با رویکردی به شرایط عمومی پیمان

 مریم زبیدی

166-171 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

اوفوابالعقود در فقه عامه و خاصه

حميده رنجبر

172-180 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در احساس امنیت زنان7 1 تا 50 ساله شهرستان اردکان

 فرزانه السادات فتوحی اردکانی، لیلا یزدان پناه

181-207 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

حقوق زنان و تشکل خانواده در قانون اساسی

الهام بامری، ایوب عبدالهی، حاتم عبدالهی

208-216 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

جایگاه جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران (مصادیق: جاسوسی، ورود به اماکن ممنوعه، تبلیغ علیه نظام و بمب گذاری)

 آرش مظهری

217-230 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

مبانی پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی و مصادیق آن

سید علیرضا خادمی

231-237 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

معضلات امنیتی عراق پس از برقراری فدرالیسم (2005 تا 2018)

مرضیه کریمی، صابر قیاسی

238-256 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی در حقوق ایران و انگلستان

 مریم شجاعی

257-281 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
22

بررسی حقوق کودکان طلاق در نظام حقوقی حقوق ایران

هادی شکری، جعفر ناصری

282-293 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
23

نقش نظام حقوقی در پیشگیری از جرائم سایبری

سید علیرضا خادمی

294-302 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
24

بررسی عوامل مرتبط با تکرار جرم در بین زندانیان شهر اصفهان

فرزان شمس، محمود اشرافی

303-316 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
25

قراردادهاي بین المللی انتقال تکنولوژي و راهکارهاي موفقیت آن در کشورهاي در حال توسعه

مهدیه محمودی

317-326 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
26

نگاهی اجمالی به کتاب مظلومیت حق…  

حميده رنجبر

327-337 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
27

قواعد امری مرتبط با اموال غیر منقول در ایران  

فرامرز کیانمهر، حدیث سپهوند

338-352 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
28

بررسی حقوق کودکان طلاق در نظام حقوقی حقوق ایران

هادی شکری، جعفر ناصری

353-364 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
29

مطالعه تطبیقی بیمه بیکاری در موازین بین المللی و حقوق ایران

مریم زبیدی

365-374 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
30

واکاوی درون‌مایه­های سرمایه­های فرهنگی- اجتماعی با رویکرد ارتقاء حقوق شهروندی

زهره روغنیان

375-391 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]