دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

دفاع بیولوژیک در برابر ویروس کرونا با رویکرد بر قوانین حقوقی و جزایی ایران و اسناد بین‌المللی

رحمان هدایتی چنانی

1-22 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

محمد اکبری فرد

23-36 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی جایگاه اماره و دلیل در خصوص تسویه‌حساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

رحمان هدایتی چنانی

37-47 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تحلیل و ارزیابی حسن نیت در مسئولیت مدنی با تاکید بر قاعده احسان

بصیر عباسیان چنارستان علیا، ناصرالدین بدیسار

48-65 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

مطالعه تطبیقی اعلام حق توسط ضابطین در آیین دادرسی کیفری ایران و آمریکا

حافظ شفیعی، محمد علی حاجی ده آبادی

66-89 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

سیاست کیفری ایران در قبال مجازات‌های جایگزین اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر

محسن شمس

90-109 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

عوامل بروز تخلفات نیروهای مسلح و راه های پیشگیری از آن بین سالهای 91 تا 96 در شهر شیراز

کورش زارع، احسان عزیزی، ارسلان کوشا

110-125 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

نقش واسطه‌ای عزت‌نفس در ارتباط بین جرئت ورزی و کاهش دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ممسنی

کلثوم افشار، سیروس حدادنیا

126-143 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

انواع وحی در تفسیر المیزان

محبوبه متین پور

144-155 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]