دوره 6، شماره 1، بهار 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 دفاع بیولوژیک در برابر ویروس کرونا با رویکرد بر قوانین حقوقی و جزایی ایرانرحمان هدایتی چنانی و اسناد بین‌المللی
رحمان هدایتی چنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-22
2 بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها
محمد اکبری فرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-36
3 بررسی جایگاه اماره و دلیل در خصوص تسویه‌حساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
رحمان هدایتی چنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-47
4 تحلیل و ارزیابی حسن نیت در مسئولیت مدنی با تاکید بر قاعده احسان
بصیر عباسیان چنارستان علیا، ناصرالدین بدیسار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-65
5 مطالعه تطبیقی اعلام حق توسط ضابطین در آیین دادرسی کیفری ایران و آمریکا
حافظ شفیعی، محمد علی حاجی ده آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-89
6 سیاست کیفری ایران در قبال مجازات‌های جایگزین اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر
محسن شمس
دانلود رایگان مقاله و مقالات 90-109
7 عوامل بروز تخلفات نیروهای مسلح و راه های پیشگیری از آن بین سالهای 91 تا 96 در شهر شیراز
کورش زارع، احسان عزیزی، ارسلان کوشا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 110-125
8 نقش واسطه‌ای عزت‌نفس در ارتباط بین جرئت ورزی و کاهش دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ممسنی
کلثوم افشار، سیروس حدادنیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 126-143
9 انواع وحي در تفسیر المیزان
محبوبه متین پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-155
10 رسیدگی به حقوق حیوانات در فقه اسلامی و آیین یهود
مجتبی مقتدائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 156-171