دوره 6، شماره 2، تابستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم بدون بزه ديده

فريبا كريمي

1-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

تحلیل مبانی نظری ثبت علایم تجاری و نحوه ثبت آن در حقوق ایران

روشنک زارع

16-38 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی مفهوم بطلان و مقایسه آن با سایر وضعیت‌های حقوقی در قانون مدنی و تجارت

محمد سپهوند

39-51 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

مشروعیت اخلاقی در نظام حقوقی ایران  

فریبا کریمی

52-61 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

معافیت و شروط محدود کننده مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده‌ای در حقوق ایران و کنوانسیون C.M.R و T.I.R

نیکی جلالی

62-71 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی امکان پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی با هدف قضا زدایی و جلوگیری از اطاله دادرسی

راضیه اسفندیاری

72-81 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

قتل در حقوق کیفری ایران و انگلستان  

مجید اوجاقلو

82-103 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

نگاهی گذرا به نقش سازمان بسیج مستضعفان به عنوان سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی

سعید ازگلی

104-118 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

منشأ مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست

حسن چلونگریان

119-131 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

تن‌فروشی، عوامل و جرائم ثانویه ناشی از آن و لزوم تغییر سیاست جنایی در برخورد با این پدیده

محمدرضا عاقلی مقدم، علیرضا عاقلی مقدم

132-138 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

حدود دخالت دولت در مؤسسات سازمان‌های عمومی غیردولتی

صادق دهمرده

139-148 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

تأثیر حسن نیت در مسئولیت مدنی

محمد رئوف

149-160 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

شرط داوری به عنوان یکی از استثنائات تبعیت ثانویه ماده ۲۴۶ قانون مدنی

شکوفه صانعی

161-172 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

ترتیب اولیایی: روشی برای فهم مراتب وجود

امیدرضا پیغمبری

173-188 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

راهکارهای کاهش ورود پرونده‌ها به دادسرا و معامله اتهام

محمد رضا عاقلی مقدم، علیرضا عاقلی مقدم

189-205 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی روابط شورای شهر و شهرداری  

محمدجواد ربانی

206-217 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

بررسی حقوق و تکالیف اتباع در حقوق اساسی ایران

پروین دهباشی

218-227 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

آثار معاملات با حق استرداد در حقوق ايران

محمد رضا امیدی، زیبا مرادی

228-241 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

عیوب پنهانی ساختمان و مسئولیت مدنی ناشی از آن برای سازنده در حقوق ایران

محمد جواد کیانی، طاهره عابدی تهرانی، حسین مشکی

242-256 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

عدم مشروعیت تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بشر (موردمطالعه: تحریم 15 مرداد و 13 آبان)

محمد کیان سید محمد زواره، پرویز علوی

257-269 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

بررسی سقط جنین در حمایت از نفس مادر

علیرضا میلانی، راضیه شفیعی

270-278 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
22

تحلیل مؤلفه‌های امنیتی اثرگذار بر تحقق توسعه سیاسی

سجاد حیدری مقدم

279-286 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
23

جعل و سند مجعول درحقوق ایران

سعید مقصودی، محمدرضا شادمانفر

287-298 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
24

بررسی  چالش‌های مرزنشینی غرب کشور با موضوعیت کولبری و کرونا

ثریا رمضانی، مرید قادرپور

299-307 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
25

حق حبس طرفین قرارداد حق‌العمل‌کاری از دیدگاه فقه و حقوق ایران

آذین امرایی

308-318 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
26

موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در خرم‌آباد

محمد بیرانی

319-334 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
27

تحلیل و ارزیابی قابلیت انتقال عین مرهونه توسط بانک بر مبنای وکالت رسمی

جعفر نظام الملکی، آمنه یاوری

335-350 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
28

مطالعه تطبیقی قوه قاهره و فراستریشن در حقوق ایران و انگلستان

حمیده رهسپار

351-363 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
29

بررسی مقایسه ای دادگاه های کیفری یک و دو در نظام قضایی ایران

محدثه یساقی

364-374 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]