دوره 6، شماره 3، پاییز 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تکالیف مستأجر اماکن تجاری در حقوق ایران و انگلیس
پیمان شیرخانی، محمد مهدی تقی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19
2 بررسی تطبیقی منافع کشورهای عربستان سعودی و امارات ‌متحده‌ عربی از روابط تنش‌زای ایالات ‌متحده ‌آمریکا در قبال ایران
سيده سارا مظفري
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-39
3 مسئولیت کیفری سفیه در فقه و حقوق کیفری (رافع مسئولیت یا کاهش مسئولیت)
نجمه مالکی بروجنی، مریم نقدی دورباطی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-46
4 علل انقلاب و جنگ های اخیر درکشورهای جهان سوم (مطالعه موردی: لیبی و تونس)
ادریس رحمتی، احمد شوهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-64
5 بررسی تطبیقی سیاست جنایی اجرایی ایران و آمریکا در قبال جرم پولشویی
نجمه مالکی بروجنی، سید عباس جزایری، مجتبی فرهمند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-74
6 جلوه های مختلف نقض اصول دادرسی کیفری توسط کارکنان دادگستری و مسئولیت ناشی از آن
زهرا بیگی پور مطلق
دانلود رایگان مقاله و مقالات 75-83
7 علت افت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی متوسطه اول
احمد جمالی زاده، محمد رضا امیر محمدی، جمیله صالحی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 84-92