دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با نگاهی بر حقوق فرانسه
علیرضا گل محمدی شورکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-28
2 جایگاه اخلاق در کشاورزی صنعتی
حسن عباسی، علیرضا پارسا، سید مصطفی موسوی قهفرخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-47
3 شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تاکید بر رکن روانی آن
علی آروین، لطف اله انصاری مهر، سونا ابوالحسن بیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-61
4 چگونگی قوامیت مردان بر زنان با توجه به آیات و روایات
محمد جواد موسی زاده، اکبر نایب زاده، تهمینه برزگری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 62-89
5 تحلیل و بررسی ازدواج‌های پیامبر اسلام
علی رضا مختاری، سید علی میرآفتاب، حمیده برهانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 90-115
6 مطالعه‌ی دامنه‌ی سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های حاکم بر آن
ابراهیم اسمعیلی اتوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-148
7 ویژگی های سازمان های حرفه ای (مورد مطالعه: کانون وکلا و نظام پزشکی)
مهدی مرادزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 149-169
8 بررسی نقش شهادت شهود و قواعد حاکم بر آن در حقوق ایران
علیرضا معزی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 170-184
9 بررسی تطبیقی دولت حداکثر و دولت حداقل با محوریت قانون و آزادی
راحیل فریمانه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 185-207
10 تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نغمه فرهود، رضا خاکزاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-230
11 بررسی ابعاد کیفری مجازات تغییرات عمدی در تحریر و مضمون اوراق آمار حاضر به خدمت کارکنان نیروهای مسلح
رحمان هدایتی چنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 231-245
12 بررسی نقش قاعده لاحرج در ایجاد راه‌های محرمیت فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده
فاطمه مولایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 246-263