دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی حقوقی جرم شناختی بزه دیدگی افراد دوجنسیتی
حسین مشکلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 چالش‌های نظام تقنینی ایران با تکیه بر جهانی‌شدن حقوق کیفری
سهیلا معماری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-43
3 راه‌کارهای فقهی- حقوقی کاربردی سازی اخلاق خوش در پیشگیری از جرم
نصرت اسدی، عبدالله بهمن پوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-73
4 بررسی تطبیقی اصل تناسب جرم و جزا در حقوق کیفری ایران و اساسنامه ICC (دیوان کیفری بین‌المللی)
سهیلا معماری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-101