دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی حقوقی جرم شناختی بزه دیدگی افراد دوجنسیتی
حسین مشکلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 چالش‌های نظام تقنینی ایران با تکیه بر جهانی‌شدن حقوق کیفری
سهیلا معماری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-43
3 راه‌کارهای فقهی- حقوقی کاربردی سازی اخلاق خوش در پیشگیری از جرم
نصرت اسدی، عبدالله بهمن پوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-73
4 بررسی تطبیقی اصل تناسب جرم و جزا در حقوق کیفری ایران و اساسنامه ICC (دیوان کیفری بین‌المللی)
سهیلا معماری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-101
5 نقد و بررسی تشکیلات قضائی در رابطه با حقوق افراد
سهیل سهیلی نجف آبادی، مصطفی باباخانی جزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-139
6 ابعاد حقوقی شبیه‌سازی انسان از منظر حقوق مربوط به شخصیت در حقوق ایران
نصرالله قطب زاده کرمانی، نگین شفیعی بافتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 140-154
7 پیشگیری از جرم در احتکار و گران‌فروشی
هاشم مجتهدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 155-173
8 مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
سهیل سهیلی نجف آبادی، مصطفی باباخانی جزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-194
9 رویکرد ادیان اسلام و زرتشت به بزه دیدگی زنان
مینا خورشیدی مطلق، بتول پاکزاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 195-206
10 همگرایی امنیتی و سیاسی عربستان و رژیم صهیونیستی علیه انقلاب اسلامی ایران
سجاد سلطانی رضایی سیر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 207-221
11 اطاله زدایی دادرسی
علیرضا نوری قلعه‌نو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 222-234
12 مبانی جرم‌شناسی حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی
محدثه توکلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 235-241
13 کلاه‌برداری در بستر رایانه از طریق بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای
علی پایدارفرد، جواد نادری عوج بغزی، احمدرضا امتحانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 242-258
14 قاعده پرچم در حقوق بین الملل دریاها
نصرالله زیارتی خلیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 259-275
15 بررسی مسئولیت کیفری دولت از منظر جرم‌شناسی
علیرضا نوری قلعه‌نو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 276-284
16 تحولات تعدد واقعی جرائم مستوجب تعزیر از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
احمدرضا امتحانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 285-303
17 بررسی ابعاد جرم‌شناختی ازدواج زیر سن قانونی: فرصت یا آسیب (مورد مطالعه 31 استان کشور)
عاطفه رحیمی کاهکش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 304-313
18 مکان قرارداد در قراردادهای الکترونیک و آثار ناشی از آن
زینب ملکی، هنگامه غضنفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 314-329
19 دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی
زهرا سیاه منصور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 330-340
20 رابطه علّيّت و تعدد اسباب در حوادث رانندگی
سجاد امیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 341-357
21 تحولات تکرار جرائم مستوجب تعزیر از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
احمدرضا امتحانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 358-376
22 بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط‌‌زیست
مریم زیار، عمران کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 377-386
23 راهكارهای حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر عملکرد و فعالیت‌های مجلس انقلابی
سودابه سلیمانی، زهرا سلیمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 387-406
24 بررسی حفاظت و آلوده‌سازی زیست‌محیطی ازدیدگاه فقه امامیه
زینب سبزعلی، عمران کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 407-420
25 سرزنش خشونت مردان- چالشی در مورد قانون مجازات سوید برای تحریکات عصبی زنان
سودابه سلیمانی، اسماعیل عبدالهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 421-437
26 مطالعه محدوده قانونی و حریم‌ شهرها در راستای سیاست‌های حمایت از حقوق شهروندی
اله‌بخش کاوسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 438-445