دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش
زهره روغنیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 شورای نگهبان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالي)
حجت اله ابراهیمیان، رضا بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-36
3 بررسی اصل سلسله مراتب اداری و چگونگی نظارت برآن در حقوق اداری ایران
محمدرضا حکاک زاده، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-58
4 توقیف و بازرسی کشتی در آب های آزاد در پرتو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
رضا پریزاد طاسرانی، رضا بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-80
5 تحلیل عنصر ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خامنه‌ای «مدظله العالی»
حجت اله ابراهیمیان، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 81-107
6 بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
محبوبه نادری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-116
7 بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی مطلقه فقیه در قانون اساسی و ارتباط آن با مردم سالاری دینی
رضا پریزاد طاسرانی، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 117-143
8 جمهوریت از دیدگاه مقام معظم رهبری«مدظله‌العالی»
حجت الله ابراهیمیان، مهدی مرادزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-168
9 بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و نقش آن در توسعه پایدار شهری (مورد پژوهی: خرم‌آباد)
خدیجه دریک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 169-179
10 حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان
فرهاد میرزایی، علی محمود بابوئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 180-207
11 نقش مؤسسات مجری میانجی‌گری (موضوع ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92)
عباس فخرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-220
12 نگرشی نو، به تصرفات حقوقی من علیه الخیار
مائده چینی ساز، امید محمدی، قاسم شعبانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 221-239
13 بررسی ماهیت، قلمرو اختیارات داوران و موقعیت آرای داوری
محبوبه راه وار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 240-249
14 بررسی حقوق محیط‌زیست دریای خزر با تأکید بر کنوانسیون منطقه‌ای زیست‌محیطی تهران
محمدعلی کفائی فر، محدثه میرزاپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 250-262
15 تأثیر محیط طبیعی بر بزهکاری در شهرستان بوشهر
محمد علی دهقانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 263-285
16 نقش داوری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی
محبوبه راه وار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 286-293
17 تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 274 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
مهدی شجاع الدینی مهنی، محمد رضا علمی سولا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 294-305
18 بررسی تطبیقی نظام مالی حاکم بر قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) با قراردادهای سرویس (SC)
مهسان گل پور، سپنتا مجتهد زاده، محمد جواد کاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 306-324
19 فلسفه پزشکی احکام
نساء شیخ زاده تکابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 325-335
20 بررسی عدم مشروعیت تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قوانین بین‌الملل
رضا پریزاد طاسرانی، شهرزاد حیاتی نسب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 336-349
21 تحلیل و ارزیابی تطبیقی مجازات حبس و قاعده وزر
محمد علی دهقانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 350-372
22 بازتاب آموزه‌ها و نظریات جرم‌شناسی در حقوق کیفری نوین ایران
حمزه صفری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 373-382
23 پژوهش تطبیقی جرم اعمال نفوذ و ارتشا در رویه قضایی حقوق کیفری ایران
زیبا سبحانی فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 383-393
24 قرار بازداشت موقت در محاکم کیفری بین‌المللی
حمزه صفری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 394-408
25 بررسی و مطالعه جایگاه ثبت شرکت های تجاری و غیرتجاری در نظام حقوقی ایران در زمینه پیشرفت و بهره‌وری شرکت‌ها
سامان توکلی یرکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 409-432
26 حریم اماکن تاریخی و ملی نسبت به املاک مجاور در آرا قضایی
یاسر سبحانی، شکرالله نیکوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 433-439
27 نقش انحلال قرارداد بر شروط ضمن آن
فرشاد خزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 440-455
28 نقش پیشگیری کنشی در ممانعت از آسیب اجتماعی و جرم
حمزه صفری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 456-462
29 تحلیل و مقایسه ی تاثیر بیع مواد غذایی در ایران و تجارت بین الملل بر اساس مقررات آنسیترال
حسین چگنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 463-484
30 موجبات اطاله دادرسی دعوی اعسار و راه کارهای رفع آن
محسن وحدت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 485-493