دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش
زهره روغنیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 شورای نگهبان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالي)
حجت اله ابراهیمیان، رضا بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-36
3 بررسی اصل سلسله مراتب اداری و چگونگی نظارت برآن در حقوق اداری ایران
محمدرضا حکاک زاده، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-58
4 توقیف و بازرسی کشتی در آب های آزاد در پرتو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
رضا پریزاد طاسرانی، رضا بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-80
5 تحلیل عنصر ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خامنه‌ای «مدظله العالی»
حجت اله ابراهیمیان، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 81-107
6 بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
محبوبه نادری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-116
7 بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی مطلقه فقیه در قانون اساسی و ارتباط آن با مردم سالاری دینی
رضا پریزاد طاسرانی، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 117-143
8 جمهوریت از دیدگاه مقام معظم رهبری«مدظله‌العالی»
حجت الله ابراهیمیان، مهدی مرادزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-168
9 بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و نقش آن در توسعه پایدار شهری (مورد پژوهی: خرم‌آباد)
خدیجه دریک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 169-179
10 حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان
فرهاد میرزایی، علی محمود بابوئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 180-207
11 نقش مؤسسات مجری میانجی‌گری (موضوع ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92)
عباس فخرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-220
12 نگرشی نو، به تصرفات حقوقی من علیه الخیار
مائده چینی ساز، امید محمدی، قاسم شعبانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 221-239