دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تحلیلی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ارزیابی تطبیقی آن با یافته‌های جرم‌شناسی و اسناد بین‌المللی حقوق کودک
حمزه صفری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
الهه بارانی، سید عسکری حسینی مقدم، ابوالحسن شاکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-35
3 معیار مبتنی برکارایی اقتصادی در احراز شخص متعارف
سونیا مرتاض پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-54
4 تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی: موردپژوهی کارکنان شهرداری خرم‌آباد
سعید آزادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-70
5 مسئولیت مدنی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در خصوص عدم اضرار به غیر در اثر قطع جریان برق ناشی از قوای قهریه در خسارت به گلخانه داران
مرتضی میرزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 71-83
6 واکاوی و تحلیل عوامل اثرگذار در حقوق مکان‌ها و فضاهای زیست شهری
رضا روشنایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 84-91
7 تأثیر نظریه مقاصد الشریعه بر حقوق کیفری ایران
سارا صفائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 92-106
8 مکانیسم‌های قراردادی پیشگیری از اختلافات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی
امین پارسایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-124
9 سهم بخشنامه‌ها در تدوین سیاست جنایی قضایی
شهرام ابراهیمی، مسلم حقانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 125-146
10 بررسي تطبيقي رفتارهاي سياسي سه گروه بنيادگراي اسلامي القاعده، طالبان و داعش
مهدي خوشخطي، نیلا تقي لو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 147-166
11 تأثیر شیوع بیماری کرونا بر وضعیت تعهدات و اجرای قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی
احمدرضا توحیدی، لیلا جعفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 167-190
12 حمایت کیفری از افراد آسیب‌پذیر در نظام حقوقی ایران و فرانسه
فهیم مصطفی زاده، نغمه عظیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 191-208
13 واکاوی تطبیقی اجاره فرعی در حقوق ایران و مصر
ناصر طرفی بدیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 209-225
14 بررسی مبانی فقهی مسئولیت در برابر بیماری کرونا و تغییر سبک زندگی دینی
عبدالمعید پقه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 226-232