دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده شماره صفحه
1 بررسی معاملات خیار شرطی از منظر فقهای اسلامی، قانون مدنی و قانون ثبت
حسین عبدالحسینی، مجید قربانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی عوامل تأثیرگذار در حفظ و جذب مشتریان در شرکت های بیمه
ابراهیم یوسف وند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-20
3 واکاوی بعد داخلی و بین المللی ضمانت اجرا در خصوص حمایت از حقوق کودکان کار
معصومه سرخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-36
4 نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم اجتماعی
هادی اسماعیل زاده ، رحمان ولی زاده، حمید رحمتي
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-50
5 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای مؤلفه های بازاریابی بیمه در ایران
ابراهیم یوسف وند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-58
6 آسیب شناسی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 در خصوص پرداخت دیه به اتباع خارجی غیر مجاز وارائه پیشنهادات اصلاحی
جلال شهریاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-69
7 وظایف حقوقی زوج نسبت به زوجه
سیران کهریزان پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-86
8 سیر تحولات تاریخی تخفیف مجازات در قوانین جزایی ایران و اصول مرتبط با آن
سید جابر حسنی، سید محمود مجیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-113
9 تحلیل کیفرگذاری قتل عمدی در حالت مجنون بودن مقتول
نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 114-123
10 بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام
محمد موسائی، نرگس پورشاهی آقچه کند، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 124-143
11 چالش ها و راهکارهای پلیس اینترپل در استرداد مجرمین
نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-173
12 فرآیند دادرسی و قضایی تعقیب مجرمین در کشورهای دیگر و طریق استرداد آنها
محمد موسائی، نرگس پورشاهی آقچه کند، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-203
13 نقش و اهمیت سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-231
14 ماهیت تابعيت مضاعف در حقوق مدنی ایران و بین الملل
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 232-264
15 تناسب دفاع با حمله در دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق موضوعه
افشین انواری فاراب، محسن محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 265-276
16 نقض مالکیت فکری در فقه امامیه
مهدی ماشین چیان، ‏‪ابوذر لشکری آبندانکش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 277-299
17 بررسی میزان آگاهی سیاسی نمازگزاران نماز جمعه و عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: نمازگزاران شهر جهرم)
منصور طبیعی، سعید پژوهان فرد، روح الله رحمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 300-325
18 بررسی شهادت در قوانین جزایی ایران با تاکید بر جنسیت شهود (اشخاص)
آذر بیات، مریم گیشگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 326-333
19 دستور موقت در امور شهرداری
مهدی مرادزاده ، محمد رضا حکاک زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 334-355
20 حقوق بشر و دادرسی عادلانه در قانون آیین دادرسی کیفری
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 356-375
21 نقش دستگاه های نظارتی (سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در بازدارندگی از جرائم سازمان یافته و فردی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
رضا پریزاد، حمزه میناپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 376-395
22 آثار فروش مال رهنی توسط راهن و مرتهن
حامد سلیمانی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 396-414
23 نقش دستگاه های نظارتی (سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در بازدارندگی از جرائم سازمان یافته و فردی در شهرداری تهران
حجت اله ابراهیمیان، حمزه میناپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 415-434
24 رکن مادی جرم قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی در حقوق کیفری ایران
سمیه پاریاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 435-454
25 رابطه سبک رهبری تحول گرا و توانمند سازی دبیران دبیرستانهای شهرستان خرم آباد
شهناز پاریاد، سمیه پاریاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 455-464
26 ماهیت تجددگرایی رجال در دو دوره قاجار و پهلوی
مهدی مرادزاده، علیرضا امینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 465-491
27 نظارت دیوان عدالت ادارای بر کمیسیون ماده صد
حجت الله ابراهیمیان، حسین گنجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 492-502
28 بررسی و تحلیل جایگاه و نظام حقوقی مورد عمل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضاحکاک زاده، حسین گنجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 503-512
29 بررسی صلاحیت و نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری در نظام حقوقی ایران
مهدی مرادزاده، حجت الله ابراهمیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 513-558
30 توالی و تبعات حقوقی سیاست تقنینی درجه بندی مجازات های تعزیری 1392
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 559-567
31 جایگاه شاکی (بزه دیده) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 568-590