دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده شماره صفحه
1 واکاوی اثرگذاری نظام اعتقادی در تشکیل و تحکیم خانواده ازمنظر قرآن کریم با تأکید بر اندیشه‏ های مفسر عالی‌قدر آیت الله جوادی آملی
محمدعلی شاهینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 حق بر معیشت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
فاطمه افشاری راد، مینا افشاری یامچلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-45
3 نگاهی به شوراهای محلی و نظارت بر آن ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
حجت الله ابراهیمیان، ابراهیم مندنی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-54
4 صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به اراء وتصمیمات مراجع شبه قضایی
محمد رضا حکاک زاده، ابراهیم مندنی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-73
5 سیرتحول تاریخی مدرنیته سیاسی در ایران
علیرضا امینی، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-92
6 تهاتر در حقوق ایران و انگلیس
سید بهاءالدین هادیزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-105
7 بررسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی
محمد رضا حکاک زاده، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 106-117
8 نظام حقوقی حاکم بر«بازنشستگی پیش ازموعد» (با تأکید برمشاغل سخت وزیان آور)، درپرتو آراء دیوان عدالت اداری
محمدرضا حکّاک زاده، محسن مصیّبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-140
9 نقاط قوت و ضعف ادله در امور کیفری
مصطفی کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 141-148
10 مسئله جدایی‌طلبی کاتالونیا از اسپانیا با تاکید بر اصل حق تعیین سرنوشت
احسان صادقی پور، لیلا محمد زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 149-167
11 بررسی تاثیر لعان بر حضانت، ولایت و قیمومیت مادر
سوده معصومی فرح آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 168-182
12 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودروهای معیوب در حقوق مدنی ایران
محمد باقر طاهری، محمد باقر فیجان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 183-201
13 تطبیق شهادت شهود و ادله ی نوین اثبات دعوی در حقوق ایران و انگلیس
سارا چگینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 202-215
14 چالش‌های فراروی نظام ثبت الکترونیکی شرکت‌های تجاری
منصوره صاحبدل‌نیا، رضا بیرانوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 216-228
15 ماهیت تجددگرایی رجال در دو دوره قاجار و پهلوی
مهدی مرادزاده، علیرضا امینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 229-255
16 بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در خصوص پیشگیری از جرایم با تأکید بر جرایم مربوط به ارتشا
محمد مختاری، فرشید ملکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 256-274
17 نظارت‌ و‌ مداخلات دولت در قراردادهای لیسانس ‌و تحدید قاعده‌ تسلیط
اکرم داغ برضی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 275-290
18 ماهیت و ابعاد تهدیدات اتحاد راهبردی امریکا و اسراییل بر امنیت ملی ایران بعد از 11سپتامبر 2001
مصطفی غلامیان، سید حسین صادقی، مرتضی غلامیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-301
19 چالش‌های حق بر سلامتی و بهداشت در نظام بین‌المللی حقوق بشر
عطیه حاجی قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 302-310
20 بررسی تطبيقی تفاوت جايگاه ارتش در پيروزي انقلاب اسلامی ایران و در تحولات 2011 مصر
محمد نقی منوچهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 311-320
21 تحلیل نظری مبانی حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع در قانون
محمد حسین جعفری، فاطمه بنادکیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 321-354
22 نقش سیاست های راهبردي سردار سلیمانی در شکل گیری محور مقاومت در خاورمیانه
مهدی صانعی فر، سید حسین صادقی، آرزو مطیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 355-364
23 کارکرد عرف در فقه و حقوق کیفری و کاربست آن در احراز رابطه استناد
جواد نادری عوج بغزی، فاطمه صانعی، علی پایدارفرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 365-382
24 حق شرط دول اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
صادق جوادی، فاطمه صانعی، جواد نادری عوج بغزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 383-398
25 مقایسه مفهوم آزادی بیان در مکاتب بشری با دیدگاه فلسفی غرب و اسلام
محمد حسین جعفری ، فاطمه بنادکیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 399-419
26 ماهیت و آثار حقوقی معاملات املاک در جریان ثبت
پریسا رضوان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 420-432
27 تحلیلی بر تعیین حدود حقوقی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه قضایی
زهرا شهریاری، محمد رحیم بهبهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 433-459
28 چالش های فراروی نهاد داوری در نظام حقوقی ایران با تکیه به داوری بین المللی
مهدی شفیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 460-470
29 بزه دیده گی ثانویه در نظام عدالت کیفری
محمد محمدزاده‌اصل، کیوان حیدرنژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 471-480
30 نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای هیأت های تخلفات اداری
محمدرضا حکاک زاده، رضا بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 481-501
31 فیلترینگ اینستاگرام در پرتو اصول اخلاقی و حقوقي
مهران صادقی مادوانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 502-513
32 جایگاه پیوند های متقابل حقوق بشر و حقوق کیفری در دادرسی
صدیقه تومانی، علی پور جواهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 514-537
33 بررسی نقش تحریک در مسئولیت کیفری و جنائی در حقوق کیفری ایران و مصر
علی آل بویه، رمضان هنرپیشه، سعید هنرپیشه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 538-559
34 تعدیل قضایی قرارداد در نظام حقوقی ایران
رضا محمدی ارمندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 560-576
35 بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در سیستم حقوقی ایران
نجمه دارنجانی شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 577-589
36 ارزیابی و تحلیلی بر ارکان مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی و غذایی در فقه و حقوق مدنی ایران و راهکار هایی برای جبران خسارت
مسعود دارابی، محمد باقر فیجان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 590-614
37 جایگاه انسان شناسی حقوقی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل بشر
فاطمه شهبازیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 615-624
38 رابطه ی بی طرفی و منصفانه بودن دادرسی با احقاق حقوق و گفتمان شهروندی
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 625-637