دوره 9، شماره 1، بهار 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تأثیر مداخلات حقوقی و قضایی در تصرفات اراضی
فرزاد گرگیج
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 ظرفیت سنجی حقوق ایران در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تاکید بر اصول قانون اساسی
ریحانه طاهری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-22
3 ادله و مستندات فقهی حقوقی تبدیل نکاح موقت به دائم
محمد فلاح، ساره رضاکاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-44
4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرائم خشونت آمیز
کیمیا رحمانیان کوشککی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-59
5 تحليل جرائم عليه مذهب در نظام كيفري ايران
الهام مرادی، غلامحسین مسعود
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-73
6 واکاوی فقهی احکام سوگند در قضا
اعظم امینی، حمیرا پویانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-87
7 تاثیر اجرای تشریفات لعان نسبت به حقوق زوجه
نفیسه جلالی، صفورا ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-106
8 بررسی کيفری شهادت زنان در جرائم حدی
نریمان فاخری، رامین پور سعید، سامان شیخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-118
9 نقش تحصیلات زنان در پیشرفت و ‌استحکام خانواده
ریحانه طاهری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-133
10 بررسی اصول دادرسی منصفانه در داوری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
مریم شجاعی سیف آباد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 134-154
11 بررسی تطبیقی صحت شرط عدم ازدواج مجدد مرد در فقه و حقوق خانواده و آثار آن
سیامک مهری بابادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 155-164
12 بررسی امکان استفاده از نهاد های ارفاقی در جرم مساعدت به مجرم برای خلاصی او از محاکمه و محکومیت
فاطمه سعیدی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 165-197
13 وظايف دادستان کل کشور در ارتباط با امنيت
سبحان یوسفوند، معصومه بیرانوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 198-222
14 جرم شناسی رفتار زنان در همسرداری
عباس نظیفی، راضیه سخاوتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 223-241
15 دیپلماسی اقتصادی چین در آسیا: مطالعه موردی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
سهراب ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 242-256
16 بررسی جرم سقط جنین درحقوق کیفری ایران
ابوذر شریفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 257-267
17 دولت رفاه و نگاهی به انواع خدمات رفاهی کشور سوئد
آرزو رشیدی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 268-288
18 بررسی فقهی و حقوقی اثر حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
محمد باقر عامری نیا، داود حاصلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 289-305
19 مطالعه تطبیقی نظریۀ قرارداد اجتماعی نزد توماس هابز و جان لاک
حسینعلی نوذری، احسان کریمخان، هادی مهدیزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 306-320
20 مبانی فقهی و حقوقی برداشت عضو به منظور پیوند و فروش آن
فرهاد اسدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 321-348
21 بررسی فقهی موضوع تصرف در زمان خیار و تطبیق آن با نظر فقها و حقوق ایران
حمزه صافی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 349-366
22 بررسی فقهی و حقوقی استصحاب درتفسیر قراردادها و ایقاعات
خیرالله رمضانی، فلک ناز علی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 367-387
23 بازتاب تحولات و پیشرفت‌های علمی در نظام ادله اثباتی در حوزه حقوق خصوصی
عباس طوسی، الهه محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 388-412
24 برنامه‌های پیشگیرانه پلیس برای حمایت از اطفال و کودکان در برابر بزهکاری
زینب پرورتبار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 413-431
25 بررسی تاثیر مواعد قانونی بر اطاله دادرسی در حقوق ایران
نجمه دارنجانی شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 432-438
26 بررسی اصول حاکم و حدود صلاحیتی مدیر در پرتو آثار حقوقی در وقف
سعید جاوید، بتول آهنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 439-456
27 اخلاق حرفه‌ای نظامیان در عهد عتیق و نقد آن بر اساس قرآن و نهج‌البلاغه
سید مصطفی مناقب، محمد توکلی پور، فاطمه میرزایی نوکابادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 457-471
28 اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند در فقه و حقوق ایران و آمریکا
خدیجه حسانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 472-482
29 تاثیر عناصر شناختی پژوهش فلسفی بر منطق حل مسئله
مرضیه نادری بلداجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 483-491
30 بررسی وضعیت حقوقی دریای آزاد وصلاحیت کشورها در دریای آزاد
علی کاظمی، زینب اصغری مرزیدره
دانلود رایگان مقاله و مقالات 492-511
31 جرم انگاری خشونت علیه زنان در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل
مسعود عباسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 512-541
32 مسوولیت مدنی والدین در قبال طفل خارج از نکاح
شادی حبیبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 542-555
33 شرايط توقيف دادرسي و آثار آن
سهیلا نصیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 556-586
34 بررسی انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی
محمدرضا کلانکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 587-602
35 بررسی طرح جوانی جمعیت وحمایت از خانواده از منظر حقوق جزا وجرم شناسی
زهرا شهریاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 603-612
36 تضاد بین قانون شهرداری با دیگر قوانین حوزه شهری
عنایت الله ارجمند مزیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 613-639
37 حدود آزادی طرفین در تعیین داوری با تطبیق بر قانون نمونه آنسیترال
نگار سروری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 640-647
38 واکاوی حقوقی ابطال آرای داوری به دلیل مغایرت با نظم عمومی
راضیه عباسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 648-676
39 ارزیابی شیوه های سنتی و نوین جبران خسارات در قراردادهای بیمه از منظر حقوق خصوصی
غلامرضا جاهدماه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 677-696
40 تعارض قوانین در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
محمد علی اعلایی فرد، بابک کاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 697-717
41 بررسی تهاجم سایبری و چالش‌های حقوق بشر
عبدالرضا بیت ناصر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 718-745
42 نظارت سیاسی و اداری دولت
رویا شهرکی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 746-759
43 حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت
محمدرضا حکاک زاده ، محمد راحمی نوش آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 760-771
44 وظایف مقامات گمرکی در طول ورود و ترخیص کالا از گمرک و مسئولیت ناشی از آن
فاطمه افشاری راد، حامد خدا دوست مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 772-785
45 واکاوی فلسفه حقوق از دیدگاه حقوق طبیعی و اسلام
محمدرضا حکاک زاده، ابراهیم مندنی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 786-795
46 مقایسه اجرای قانون شهرداری در کلان شهرها و شهرهای کوچک
عنایت الله ارجمند مزیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 796-810
47 جایگاه صبر در کاهش جرایم کیفری با تأکید بر نقش طلاب حوزه‌های علمیه
رضا میجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 811-825
48 شروط محدود کننده و ساقط کننده قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
فرزاد جهانتاب، محمدباقر فیجان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 826-844
49 بررسی دفاع مشروع در جنگ اوکراین با توجه به اسناد حقوق بین الملل
فاطمه شهبازیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 845-854
50 پیامدهای جرایم قاچاق کالا و ارز و سیاست تقنینی ناظر بر آن
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 855-869
51 گذری بر مصادیق و گستره ی تاریخی جرایم بین المللی مندرج در icc و دادگاه های موقتی و دائم دادگاه های کیفری بین الملل
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 870-891