دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 تأثیر مداخلات حقوقی و قضایی در تصرفات اراضی
فرزاد گرگیج
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 ظرفیت سنجی حقوق ایران در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تاکید بر اصول قانون اساسی
مجید نجار زاده هنجنی، ریحانه طاهری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-22
3 ادله و مستندات فقهی حقوقی تبدیل نکاح موقت به دائم
محمد فلاح، ساره رضاکاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-44
4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرائم خشونت آمیز
کیمیا رحمانیان کوشککی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-59
5 تحليل جرائم عليه مذهب در نظام كيفري ايران
الهام مرادی، غلامحسین مسعود
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-73
6 واکاوی فقهی احکام سوگند در قضا
اعظم امینی، حمیرا پویانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-87
7 تاثیر اجرای تشریفات لعان نسبت به حقوق زوجه
نفیسه جلالی، صفورا ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-106
8 بررسی کيفری شهادت زنان در جرائم حدی
نریمان فاخری، رامین پور سعید، سامان شیخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-118
9 نقش تحصیلات زنان در پیشرفت و ‌استحکام خانواده
ریحانه طاهری زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-133
10 بررسی اصول دادرسی منصفانه در داوری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
مریم شجاعی سیف آباد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 134-154
11 بررسی تطبیقی صحت شرط عدم ازدواج مجدد مرد در فقه و حقوق خانواده و آثار آن
سیامک مهری بابادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 155-164
12 بررسی امکان استفاده از نهاد های ارفاقی در جرم مساعدت به مجرم برای خلاصی او از محاکمه و محکومیت
فاطمه سعیدی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 165-197
13 وظايف دادستان کل کشور در ارتباط با امنيت
سبحان یوسفوند، معصومه بیرانوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 198-222
14 جرم شناسی رفتار زنان در همسرداری
عباس نظیفی، راضیه سخاوتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 223-241
15 دیپلماسی اقتصادی چین در آسیا: مطالعه موردی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
سهراب ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 242-256
16 بررسی جرم سقط جنین درحقوق کیفری ایران
ابوذر شریفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 257-267
17 دولت رفاه و نگاهی به انواع خدمات رفاهی کشور سوئد
آرزو رشیدی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 268-288
18 بررسی فقهی و حقوقی اثر حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
محمد باقر عامری نیا، داود حاصلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 289-305
19 مطالعه تطبیقی نظریۀ قرارداد اجتماعی نزد توماس هابز و جان لاک
حسینعلی نوذری، احسان کریمخان، هادی مهدیزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 306-320
20 مبانی فقهی و حقوقی پیوند عضو به منظور پیوند و فروش آن
فرهاد اسدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 321-348