دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 ضمانت اجرای مقررات دادرسی های رکن حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و دادرسی مدنی ایران
لیلا جوانمرد، بهاره گوهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-17
2 علل جنگ روسیه و اوکراین (2022) و پیامدهای بین المللی آن
بهروز بهرامی نصر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-41
3 بررسی سیاست جنایی ايران در راستای كاهش مجازت های حبس تعزیری در حقوق كیفری ايران
سید احمد رضوی، مظفر حیدری، مهناز حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-76
4 مبانی، اهداف و فلسفه نظام تقنینی از طبقه بندی مجازاتها
سید احمد رضوی، صفدر ثابت قدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-111
5 بررسی آداب معاشرت در بعد روابط اخلاقی و اجتماعی با غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام
حاتم لطف علی، فاطمه تقی نژاد، فاطمه بابا رحمتی، الهه قدیریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 112-128
6 مفهوم به رسمیت شناختن دولت بر اساس حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی طالبان در افغانستان
فاطمه شهبازیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 129-138
7 بزهکاری سایبری، شیوه ها و ساختار آن
محمد شریفانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 139-150
8 بررسی امکان اعمال اقاله و خیار در عقد ضمان
آمنه ضیائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 151-165
9 بررسی طرح جوانی جمعیت وحمایت از خانواده از منظر حقوق جزا وجرم شناسی
حسینعلی خواجه گلستانه، ساجده سرحدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 166-175
10 تقابل هزینه دادرسی بزه دیده با دادرسی منصفانه
علی علائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 176-184
11 وظیفه مرجعیت علمی در عصر غیبت و آینده آن
سجاد سلطانی رضایی سیر، سیاوش بیات
دانلود رایگان مقاله و مقالات 185-198
12 پیمان وستفالی و ظهور جامعه بین‌المللی مدرن
احمد سهيل يوسفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 199-207
13 تحلیل و ارزیابی فقهی و حقوقی تاخیر ثمن بر شروط ضمن عقد در حقوق مدنی ایران
فرزاد جهانتاب، محمدباقر فیجان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-226
14 شناسایی و اجرای آرا داوری در حقوق بین الملل
افسانه حاجیلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 227-246
15 هنجارهای سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان در برابر خشونت و مقایسه آن با حقوق ایران
کیمیا یکتائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 247-259
16 تاثیر روانشناسی جنایی درحوزه مسئولیت کیفری
علیرضا خاکپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 260-271
17 تأثیر ابتکار کمربند راه بر منافع ایران در کریدور شرقی دریای خزر
سید حسین سهرابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 272-292
18 تاثیر قانونگذاری بر حقوق آزادی‌های فردی از منظر اصل حاکمیت قانون
افسانه حاجیلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 293-315
19 بررسی انواع تقصیر مربیان ورزشی در باشگاه ها و ایجاد خسارت ناشی از آن
اسماء بیرانوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 316-329
20 تحلیل الزام آور بودن یا نبودن تبعیت از رای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
محمد رضا حکاک زاده، سمیه رحیم نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 330-340
21 منابع و مبانی تبدیل تامین در دادرسی مدنی
مصطفی رفیعی زین آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 341-350
22 بررسی تطبیقی جایگاه زن در دین جاينيزم و دین بودا
مطهره مشهدی منصوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 351-365
23 معیارهای احراز رابطه كارگری و كارفرمایی
حسین کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 366-382
24 جایگاه سازمان نظام پزشکی درنظام حقوق عمومی ایران
آرش جهان بخشی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 383-406
25 بررسی تأثیر اشتباه در شخصیت زوجین
فریاد عبدالقادری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 407-419
26 بررسی فقهی و حقوقی نقش غرور در مسئولیت مدنی
زكیه فلاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 420-428
27 بررسی و تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم اشخاص حقوقی
سعید غیاثوند، ایمان گله دار، سجاد نیازی، رضا بشیری خوزستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 429-438
28 ضوابط و پیامدهای تفهیم اتهام
سعید غیاثوند، طلعت رشیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 439-458
29 جايگاه تعدد قاضي در ترتيبات رسيدگي و صدورحكم
سعید غیاثوند، مجیدمیرزایی، بهزاد حسین زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 459-482
30 جرم انگاری سوء قصد در حقوق کیفری ایران
سعید غیاثوند، ابراهیم رضایی، افشین رومیانی، فاطمه امیری، حمید رضا بهمنش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 483-499
31 ارزیابی موادی از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با سنجه های جرم شناسی پست مدرن
محسن رضائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 500-528
32 بررسی جرم انگاری ماهواره و فیلتر شبکه های اجتماعی و توالی فاسد آن بر تورم قوانین کیفری در پناه وجدان جمعی
محسن رضائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 529-551
33 مداقه ای بر بنیان لیزینگ در سیستم حقوقی ایران
رقیه شاهرخ فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 552-565
34 ویژگی ها و بررسی جرایم کلاهبرداری رایانه ای در نظام حقوقی ایران
مسلم صفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 566-580
35 پژوهشی بر انگاره داوری تجاری قانون نمونه آنسیترال
رقیه شاهرخ فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 581-592
36 پیامدهای حقوق کیفری در ساختار اقتصادی ایران
رقیه شاهرخ فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 593-614
37 بررسی تحولات و نو آوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسيدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387
سعید غیاثوند، غزاله شهیدی، معصومه آسترکی، پرستو ساکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 615-635
38 جایگاه اصل فردی كردن مجازات ها در میان اصول حاكم بر مجازات ها
سعید غیاثوند، ساجده موسوی، فاطمه زند، میترا بسیوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 636-659
39 آثار ایراد خلل به مؤلفه های اراده در حوزه‌ی موانع تحقق مسئوليت کیفری با تاکید بر جرم جنون
سعید غیاثوند، انیس جلالوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 660-679
40 تاملی بر انکار اقرار در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر منابع فقهی
زهرا ضیایی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 680-694
41 بررسی سند تحول قضایی در پرتو ماموریت هفتگانه
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 695-709
42 بررسي ضمانت اجرای عامالن ترور سپهبد قاسم سلیمانی با تاکید بر حقوق جزای داخلی و حقوق جزای بین الملل
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 710-738