دوره 1، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

رابطه مؤلفه‌های سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران

آسیه‌سادات قاسمی، ملیحه اسفندیاری، سودابه شهابی‌فر

1-11
2

تدوین استراتژی توسعه ورزش مدارس جمهوری اسلامی ایران

احمد سید کریمی، بیان فاتحی

12-26
3

رابطه استرس­ شغلی با عملكرد شغلی كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

ملیحه اسفندیاری، آسیه‌سادات قاسمی، سودابه شهابی‌فر، طه رزم آرا، کمال حسینی

37-36
4

رابطه پیاده‌سازی مدیریت دانش و بهره‌وری كاركنان (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)

سودابه شهابی‌فر، ملیحه اسفندیاری، آسیه‌سادات قاسمی، طه رزم آرا

37-45
5

ارتباط مهارت تصوير سازي و کارايي تيمي در ورزشکاران رشته هاي تيمي

وحید عونی هریس، زهرا محمودیان هریس، صمد عونی

46-55
6

تدوين بیانیه مأموریت و استراتژی های توسعه دانشکدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمی

حسین کارگر، بهاره رادفر، حسین اکبری یزدی، علیرضا الهی

56-72
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0