دوره 2، شماره 1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

     تعیین موقعیت استراتژیک برند باشگاه فولاد خوزستان

مهتاب خان­ محمدی، عبدالرحمن مهدی­ پور، صدیقه حیدری­ نژاد، امین خطیبی

1-11
2

مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، الاستیک و پلایومتریک بر قدرت بیشینه عضلانی، هایپرتروفی دانشجویان

مسعود معصومی، سلمان رئوفی 

12-21
3

بررسی پتانسیل های موجود جهت توسعه اکوتوریسم ورزشی در کویر ایران (نمونه موردی: روستای صادق آباد بافق)

فاطمه ملک زاده، سیدمحمدحسین آیت اللهی، سمیه شهری

22-32
4

رابطه بین خودشیفتگی و عزت نفس با مصرف مکمل در ورزشکاران مرد آماتور رشته پرورش اندام

 النا عسکری زاده، محی الدین بهاری، طاهره رنجبری پور

33-44
5

تأثیر شش هفته تمرین منتخب هوازی بر غلظت آیریزین سرمی و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان دارای اضافه وزن

مژگان آقامحمدی، عبدالحمید حبیبی، روح­اله رنجبر

45-55
6

رابطه تعهد سازمانی با رضایت شغلی در دبیران و مدیران تربیت‌بدنی آموزش‌ و پرورش شهر شیراز

احمد ترک فر، رحیم شیرازی نژاد 

56-68
7

راهکاری برای سنجش حرکت شناسی وجنبش شناسی و تلاشی در جهت پارو زدن بهینه‌ در قایق اژدها

صبورا یزدان پناه

69-76
8

بررسی ویژگی‌های شخصیتی داوران کشتی ایران

 حجت حسین اوغلی، محمدرضا اسمعیلی، فرشاد تجاری

77-86
9

شناسایی روش‌های مؤثر بازاریابی در درآمدزایی و جذب حامی مالی (مطالعه موردی: فدراسیون شطرنج)

 مجتبی دانشفر، عبدالرضا امیر تاش 

87-98
10

مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روانی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار شرکت ایران خودرو

 محسن خراسانی، عبدالرضا امیر تاش 

99-107
11

بزودی

بزودی

108-119
12

اثرعوامل راهبرد گفتاری، راهبرد اجباری، راهبرد مشارکتی وراهبرد تحول گرا بر تعهد به اجرایی تغییرات سازمانی در فدراسیون ورزش کاراته

فرشید پاک سرشت، عبد الرضا امیرتاش، محمد رضا اسمعیلی

120-129
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0