دوره 3، شماره 3، پاییز 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شناسایی، بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار مشتری در میزان خرید اینترنتی از فروشگاه‌های ورزشی شهرهای پرجمعیت ایران

موسی قوام صفت، وحید محمدی کاظم‌زاده، جواد بارانی

1-11 [purchase_link id=”6579″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی رابطه بین سطوح تحصیلات آکادمیک مربیان و برقراری روابط صحیح مربیان فوتبال دارای سطوح قابل‌قبول علمی

سید امین دهقان

12-33 [purchase_link id=”6581″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر 4 هفته تمرین HIT بر برخی عوامل جسمانی و سطوح پلاسمایی اینترلوکین 6 و کراتین کیناز بازیکنان هندبال نوجوان

حجت اله خلیلی، میلاد پیراللهی، محسن اکبرپور بنی، مجتبی خانسوز

34-45 [purchase_link id=”6584″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تأثیر مصرف مکمل زنجبیل بر کراتین کیناز و اسید اوریک پلاسمای دوچرخه‌سواران جوان، پس از یک جلسه تمرین استقامتی

میلاد پیراللهی، حجت اله خلیلی، محسن اکبرپور بنی

46-56 [purchase_link id=”6586″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

مقایسه برآورد توان هوازی آزمون‌های بروس و بالک از مردان معتاد شهر زاهدان پس از 8 هفته تمرین هوازی

رضا محمدی آویزی، محمدرضا باتوانی، محسن غفرانی

57-67 [purchase_link id=”6588″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تأثیر 8 هفته ورزش روی زمان واکنش و زمان عکس‌العمل در افراد سالمند فعال و غیره فعال

سحر احمدیان

68-78 [purchase_link id=”6590″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]