دوره 3، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه‌های استراتژیک سازمان‌های ورزشی و اولویت‌بندی این عوامل (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد)

عزیز اله ایروان جم، سیداحسان امیرحسینی

1-19 [purchase_link id=”7260″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

استعدادیابی ورزشی دانش آموزان در مدارس

محدثه محمدی

20-29 [purchase_link id=”7262″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

نقش فضائل اخلاقی در ورزش از ديدگاه اسلام

مهدی عبدی

30-40 [purchase_link id=”7266″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تشریح مدل تعلیق اندام عقبی (HLS) و ساخت قفس HLS ویژه جوندگان جهت شبیه سازی محیط کم جاذبه ای و کاربرد آن در تحقیقات فیزیولوژی ورزش، فعالیت های بدنی و موارد بالینی

محمد اسدی گلزار، وحید نیکبخت، علی کاظمی، زهرا حاج ابراهیمی

41-49 [purchase_link id=”7268″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

سعید صداقتی، کیوان ملانوروزی، فاطمه فیاضی

50-70 [purchase_link id=”7270″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]