دوره 5، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تشریح نقش اخلاق در تربیت‌بدنی

پرویز محمودی، ساسان ایمانی

1-8 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مطالعه اخلاق ورزشی و مشکلات اخلاقی حوزه‌های مختلف ورزش

حسین خسروی

9-23 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

مدل عوامل مؤثر بر تعهد به اجرای تغییر سازمانی در فدراسیون فوتبال با رویکرد داده بنیان

محمد تقی پور غربی، آیه ریزوندی

24-36 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزش کششی بر کیفیت زندگی مبتلایان به ضایعات نخاعی

فریبا نصیری زیبا، محسن خوش محمدی، نعیمه سید فاطمی، حمید حقانی

37-48 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]