دوره 7، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مهارکننده نیتریک اکساید بر سطوح اپلین پلاسمایی در رت‌های نر سالمند
آسیه عباسی دلوی، هدی یزدانی تپه سری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-22
2 بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی در شهر تهران و راهکارهای توسعه آن
علی مسعودی، یاسر جانباز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-39
3 ارتباط رفتار تغذیه‌ای و فعالیت بدنی با خلق‌وخوی دانش آموزان پسر دبیرستانی
علی اکبر مشایخ، نورالدین قربانی، سلمان حیدری، مژگان مشایخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-50
4 تحلیل ساختاری انگیزش شغلی معلمان ورزش شهر تهران
یاسر جانباز، علی مسعودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-75
5 مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین تداومی با شدت متوسط و تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی لیپوکالین-2 در زنان چاق
ماندانا غلامی، حسین عابد نطنزی، امینه موسی پور سوران
دانلود رایگان مقاله و مقالات 76-96
6 مطالعه ترویج و توسعه رشته های ورزشی از منظر بازاریابی ورزشی
مریم السادات هاشمی‌فرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 97-109
7 بررسی رابطه سطح فعالیت بدنی با سلامت روانی طلافروشان شهر رشت
اکبر پریوش روشندل، محمد رضا فدائی چافی، مرضیه کاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 110-120
8 بررسی و آنالیز فواید ورزش شنا بر سلامت بدن و رشد بدن کودکان 6 تا 9 سال در یک دوره یک ساله
فاطمه ستارزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 121-132
9 تأثیر هشت هفته تمرین اصلاحی برعوارض شست کج وضعیتی پسران دبیرستانی شهر مشهد
محمد خداوردی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 133-142