دوره 7، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مهارکننده نیتریک اسید بر سطوح اپلین پلاسمایی در رت‌های نر سالمند
آسیه عباسی دلوی، هدی یزدانی تپه سری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-22
2 بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی در شهر تهران و راهکارهای توسعه آن
علی مسعودی، یاسر جانباز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-39
3 ارتباط رفتار تغذیه‌ای و فعالیت بدنی با خلق‌وخوی دانش آموزان پسر دبیرستانی
علی اکبر مشایخ، نورالدین قربانی، سلمان حیدری، مژگان مشایخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-50