دوره 8، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی کیفیت و بهبود روند اجرای مسابقات ورزشی در مدارس
مجید هنرمند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 بررسی میزان وفاداری ورزشکاران تیم های لیگ برتر کاراته نسبت به برندهای ورزشی
فاطمه خضوعی، محمد مهدی عطایی خانقاه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-23
3 بررسی مصرف مکمل کافئین و تاثیر خستگی بر روی فعالیت ورزشی دانش آموزان
سوده اسکندری بروجنی ، زهره توحیدی ، سید عباسعلی ابوالقاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-38