دسته: اخبار

مرکز اسلامی فاطمیه

مرکز اسلامی فاطمیه

وب سایت مرکز اسلامی فاطمیه به منظور شناخت زندگی حضرت  فاطمه راه اندازی شد. مرکز اسلامی فاطمیه به معرفی شخصیت، خصائل و رفتار و اندیشه و بیان دختر گرامی رسول اکرم می پردازد. مرکز...

پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)

علم روانشناسی از جمله علومی است که مدام به روز رسانی می ­گردد و این به روز رسانی باید به اشتراک همه اندیشمندان گذاشته شود تا در کنار کوشش­ های علمی، جوشش­ های جدید...

نخستین همایش هم سنجی ادبی

نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی دانشگاه پیام نور شیراز با هدف گسترش، پیشرفت و ارتقای سطح علمی و توسعه کمی و کیفی ادبیات تطبیقی (پارسی، عربی و انگلیسی)...

نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

اهمیت بررسی همه جانبه آسیب های اجتماعی و روانی و ارائه راهکارهای مناسب که حاصل تقریب و هم افزایی علوم مرتبط مختلف در این زمینه می باشد، دانشگاه پیام نور استان فارس را بر...