نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل

مدیریت سبز نوعی بازنگری فکری در کار نهاد ها و سازمان های گوناگون با احترام به محیط زیست در راستای توسعه پایدار است. اجرای مدیریت سبز و اشاعه آن از سطح دستگاه های اجرایی به کل جامعه راهکاری است که زمین را برای نسل های آینده سالم نگه می دارد. مدیریت سبز انتخاب نیست، ضرورت است، برای این منظور باید همگی دست در دست هم داده و با مصرف بهینه انرژی، آب و محصولاتی که قابل بازیافت هستند به این مهم یاری برسانیم. می توان اذعان داشت استقرار نظام مدیریت سبز در تمام دستگاه های اجرایی نیازمند توجه تمامی افراد از مدیران گرفته تا کارشناسان و کارمندان را طلب می نماید. چالش های موجود در استقرار نظام مدیریت سبز در نهاد ها و ارگان ها را می توان از سه جنبه کلی شامل مشکلات و موانع مدیریتی، مشکلات و موانع فنی و فرهنگی بررسی نمود. مدیریت سبز بخشی نگر نیست و اقدام های هدفمند آن در سطوح مختلف دستگاه های دولتی و غیر دولتی چون زنجیره ای پیوسته عمل می کند بنابراین نیاز است این راهبرد به رفتار عملی تبدیل شود و به طور جدی در فرهنگ سازمانی و جامعه جا بیفتد و تداوم یابد.

در این راستا کنفرانس مدیریت سبز از تئوری تا عمل،  فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و متخصصین و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانس را فراهم آورده تا علاوه بر توانمند سازی نخبگان دانشگاهی، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل نماید و بتواند در راستای کمک به توسعه علمی و رشد ذخیره دانایی کشور به ویژه سازمان ها در زمینه موضوع مدیریت سبز گام بردارد. لذا دبیرخانه کنفرانس مشتاقانه ازکلیه مشتاقان، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی وابسته در این کنفرانس دعوت به عمل می‌آورد تا با حضور فعال و ارائه نتایج پژوهش‌های اصیل و منتشرنشده و تجربیات خود بر غنای علمی این کنفرانس بیافزایند. امید است برگزاری این کنفرانس گامی موثر برای حفاظت از منابع پایه محیط زیست و توسعه پایدار باشد.

آدرس وب سایت کنفرانس

gmanconf.ir

مطالب مرتبط