دوازدهمین همایش ملی فیزیک

محورهای همایش:

  • فیزیک کاربردی
  • فیزیک نظری
  • نجوم و اخترفیزیک
  • فیزیک گرانش و کیهان شناسی
  • فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
  • فیزیک حالت جامد و آماری
  • فیزیک اتمی و مولکولی، اپتیک و فوتونیک
  • فیزیک هسته ای
  • نانو فیزیک
  • کلیه موضوعات مرتبط با فیزیک

آدرس وب سایت همایش

physconf.ir

مطالب مرتبط